FAQs Complain Problems

समाचार

पर्सागढी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय हरपुर,पर्सा

Read More

पर्सागढी मन्दिर,पर्सागढी

Read More

कोइलाभार मंदिर,पर्सागढी

Read More

आमोदेवी मााई मंदिर,पर्सागढी

Read More

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
Phone:
९८५५०४१२२९
नगर उप प्रमुख
Phone:
९८५५०३८८४२
वडा अध्यक्ष
Phone:
९८११२२२१९४
वडा अध्यक्ष
Phone:
९८४५०४००९०
वडा अध्यक्ष
Phone:
९८६५४०६५६३
वडा अध्यक्ष
Phone:
९८४५०४०५०५
वडा अध्यक्ष
Phone:
९८०६८८८४२६
वडा अध्यक्ष
Phone:
९८६५२२३८६६
वडा अध्यक्ष
Phone:
९८०७१७४५५०
वडा अध्यक्ष
Phone:
९८१११९२९६५
वडा अध्यक्ष
Phone:
9865220432

पदाधिकारी

नि. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
९८५५०४५८२०

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः-
सेवा शुल्कः-
आवश्यक कागजातहरुः-

जानकारी