FAQs Complain Problems

चालु आ.व. २०८०/०८१ को दोस्रो त्रैमासिक भत्ता वितरण ।

चालु आ.व. २०८०/०८१ को दोस्रो त्रैमासिकमा EFT प्रणालि मार्फत सम्बन्धित लाभग्राहीहरुकाो खातामा रकम दाखिला गर्ने कार्य समपन्न भईसकेको व्यहोरा जानकारी गराउदछौ। वडा कार्यालय र सानिमा बैङ्क (पर्सागढी शाखा) को समन्वयमा  उक्त रकम वितरण हुने भएकोले सोको जानकारी वडा कार्यालय मार्फत गरिनेछ।साथै हाल सम्म खाता खोल्न बाकी वा खाता खुलेता पनि वडा कार्यालयमा खाता नं उपलब्ध नगराएका लाभग्राहीहरुले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा खाताकाो विवरण उपलब्ध गराउनुहुन अनुरोध गर्दछौ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: