FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/०८१ बजेट

८०/८१ 09/07/2023 - 17:18 PDF icon आ.व. २०८०-०८१.pdf

आ.व. २०७९-०८० असुल गर्ने राजस्वयका दरहरु

७९-८० 02/02/2023 - 14:59 PDF icon आ.व. २०७९-०८० राजस्वयका दरहरु.pdf

विनियोजन विधेयक २०७९

७९-८० 11/24/2022 - 12:05 PDF icon विनियोजन विधेयक २०७९.pdf

मुल आय वयय पर्सागढी ०७८/०७९

७७/७८ 07/09/2021 - 16:18 PDF icon मुल अाय व्यय पर्सागढी ०७८-०७९.pdf

पर्सागढी नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन,२०७५

७५/७६ 08/18/2018 - 08:06 PDF icon पर्सागढी नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ .pdf

पर्सागढी नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७५

७५/७६ 08/18/2018 - 07:54 PDF icon पर्सागढी न.पा. बिनियोजन ऐन 2075.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७५/०७६

७५/७६ 08/18/2018 - 07:46 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७५-०७६.pdf

पर्सागढी नगरपालिकाको गैरसरकारी संस्था सञ्चालन तथा समन्वय सम्वन्धी ऐन, २०७५

७५/७६ 08/18/2018 - 07:32 PDF icon Parsagadhi Mun NGO coordination directive final - Parsa.pdf

पर्सागढी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, (२०७५/०७६)

७५/७६ 08/18/2018 - 07:27 PDF icon आर्थिक ऐन_Parsagadhi final .pdf

आ.व ०७५/०७६ यही २०७५ असार १० गते को सार्वजनिकीकरण गरियो

७५/७६ 08/01/2018 - 08:21 PDF icon Orginal budget.pdf