FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन एवं समायोजन ऐन २०७९ ७९-८० Tuesday, April 11, 2023 - 11:27 PDF icon कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन एवं समायोजन ऐन २०७९.pdf
एम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० Sunday, April 9, 2023 - 11:16 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
पर्सागढी नगरपालिकाको अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण तथा सुविधा सम्बन्धि कार्यविधी, २०७९ ७९-८० Monday, February 6, 2023 - 13:34 PDF icon पर्सागढी नगरपालिकाको अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण तथा सुविधा सम्बन्धि कार्यविधी, २०७९.pdf
पर्सागढी नगरपालिकाको स्वयमसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० Monday, February 6, 2023 - 13:33 PDF icon पर्सागढी नगरपालिकाको स्वयमसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
पर्सागढी नगरपालिकाको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० Monday, February 6, 2023 - 13:31 PDF icon पर्सागढी नगरपालिकाको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९.pdf

Pages