FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
सन्देश कुमार यादव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५५०८८२३३
याेगेन्द्र पंजियार स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा ypanjiyar@gmail.com ९८५५०२६७३६
कृष्ण प्रसाद लमसाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन ९८५५०६९१५९
चेत प्रसाद उप्रेती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन
कृष्ण प्रसाद चापागाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन ९८४३१६५९०५
शालिक राम ढकाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन ९८५५०११११२
उपेन्द्र प्रसाद यादव लेखा अधिकृत लेखा ९८४९६७०४२५
राम कुमार कुशवाहा लेखा अधिकृत लेखा ९८५५०८८७७७७
मिथलेश साह स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य ९८१४२०७४८६
जगत भटराई ना.सु वडा सचिव ९८४१०१५९०४
कृष्ण प्रसाद रेग्मी ना.सु वडा सचिव
नवराज रावल ना.सु वडा सचिव ९८४३८३९२७६