FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
हरिकिशोर प्रसाद चन्द्रवंशी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रशासन

९८५५०११११२

जंग विजय साह

इन्जिनियर

प्राविधिक

jangvijay@gmail.com

९८४५४९५५३७

इन्द्र कुमार झा

पशु सेवा संयोजक

पशु विकास

९८०४२३५०९५

नारायण प्रसाद पौडेल

सि.अ.हे.व. अधिकृत (छैठौ तह)

स्वास्थ्य

paudelnarayan677@gmail.com

९८५१३४१४३३

देव कुमार गिरी

सि.अ.हे.व.

शिक्षा /स्वास्थ्य शाखा

९८४५३०७१०४

धिरेन्द्र यादव

इन्जिनियर

प्राविधिक शाखा

९८६५०८१५१७

राजेश प्रसाद बास्तोला

इन्जिनियर

प्राविधिक शाखा

bastola006@gmail.com

९८४५२१५४३८

श्याम नारायण भगत मालि

लेखापाल

लेखा

shyammali685@gmail.com

9804274760

संजित कुमार साह

कम्प्युटर अपरेटर/प्रशासन

प्राविधिक शाखा

raj005sanjit@gmail.com

९८२३४४८८६८

दिपेश प्रसाद कलवार

सब इन्जिनियर

प्राविधिक शाखा

९८६९६०३४८८

अमरुदिन मियाँ

सि.अ.हे.व.

स्वास्थ्य

amrudinmiyan12345@gmail.com

९८६५०१८१०५, ९८१४२६६८२६

ऋषि दास

सूचना प्रविधि अधिकृत, सूचना अधिकारी

ito@parsagadhimun.gov.np, ito.parsagadhimun@gmail.com, suchanaadhikari@parsagadhimun.gov.np

९८४९६९२०२२

दिपक भण्डारी

सब इन्जिनियर

प्रविधिक

deepakbhandaridc17@gmail.com

9800834991

चन्द्र किशाेर राय

रोजगार संयोजक

रोजगार शाखा

raychandrakishor@gmail.com

९८४५५५१४५२

डा. पुष्पेन्द्र कुमार शाह

पशु चिकित्सक( अधिकृत छैठौ )

पशुपन्छी तथा मतस्य विकास शाखा

drpushpanu@gmail.com

९८४२७५०१००,

झरना क्षेत्री

कृषी स्नातक प्रविधिक

कृषी शाखा

jharanachhetry.339@gmail.com

९८२४२५४२५३

हिरा आर्चाय

महिला वि.न.

महिला तथा बालबालिका शाखा

9809236442

शोभा मल्लिक

सहायक महिला वि.न.

महिला तथा बालबालिका शाखा

९८४५०३६७६१

दिपेन्द्र दास

ना.प.स्वा.प्रा.

पशु सेवा शाखा

९८१०३१६६९१

प्रदिप कुमार चाैरसिया

नयब सुब्बा

योजना

pkchaurasiya002@gmail.com

9845116680

अरविन्द कुमार सिंह

वडा योजना

योजना

९८४५०६२३९१

चेत कुमारी तिमलसिना

ना.सु

सामाजिक शाखा

९८५५०३१३८२

मनाेज राउत थारू

एम आइ एस अपरेटर

पंजिकरण शाखा

manojraut376@gmail

९८५५०४९०२६

एगेन्द्र बहादुर कार्की

एम आइ एस अपरेटर

पंजिकरण

agendrakarki338@gmail.com

९८६५१९३८७६

अमृता कुमारी चौधरी

ना.सु

न्यायीक समिति

९८६६३७२९१०

अशोक महतो

खरिदार

राजेश्व

९८४५०९२८०४

संजय कुमार गुप्ता

सब इन्जिनियर

प्राविधिक शाखा

९८४५२५४७९४

प्रमेश्वर कुमार महतो

सव इन्जिनियर

प्राविधिक शाखा

prameshwarm745@gmail.com

९८११७२७०२५

निरज यादव

सब इन्जिनियर

प्राविधिक शाखा

९८४५५११९७५

अदेश ठाकुर

मनोसामाजिक परामर्शकर्ता

सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम(सामी)

९८४५२८२३९५

रोशन चौधरी

वित्तिय साक्षरता सहजकर्ता

सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम(सामी)

rc7804974@gmail.com

९८४५८९७७९५

सविता लुहार

उद्यम विकास सहजकर्ता

उद्याेग शाखा

९८४४६८४३६२

सुमित्रा बराल

उद्यम विकास सहजकर्ता

उद्याेग शाखा

९८६८८४८८००

शिव पुजन महतो

ना.प्रा.स.कृषि

कृषि

shivapujanmahto@gmail.com

9845557896

खडक बहादुर खत्री

ना.प्रा.स.कृषि

कृषि विकास शाखा

९८४५५८३७९३

प्रनब यादव

अमिन

नक्शा

चन्दा पसवान

सामाजिक परिचालक

प्रशासन

९८०४२१८७७३

मिरा चाैधरी

ना.प्रा.स.कृषि

कृषि विकास

9861510695

सपना वास्तोला

प.हे.न

स्वास्थ्य

९८६०३४२०४३

मनोज कुमार राउत

अ.हे.व.

स्वास्थय

९८६५४२६७१०

सुस्मिता ढकाल चौलागाई

ना.प.स्वा.प्रा.

पशु सेवा

९८४५८४६०७२

कुमार राउत

फिल्ड सहायक

पंजिकरण

kumarraut472@gmail.com

9821221373

शम्भु पडित

फिल्ड सहायक

सहकारी शाखा

sambhupandit1235@gmail.com

९८०७२६३७३४

रमेश साह

रिटर्नी स्वयंम सेवक

सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम(सामी)

९८२६२१३५२४

नरेश मण्डल

रिटर्नी स्वयंम सेवक

सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम(सामी)

९८०७१९०२४५

जिर्योधन पटेल

रिटर्नी स्वयंम सेवक

सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम(सामी)

९८६५१६६०७८

पूर्ण कुमार श्रेष्ठ

हलुका सवारी चालक

९८४४४१५०२८

गोविन्द कुमार चौधरी

हलुका सवारी चालक

सवारी चालक

९८२९४४७२७३

पूर्ण बहादुर गुरुङ्ग

हलुका सवारी चालक

चालक

राजेश्वर प्रसाद यादव

एमबुलेन्स चालक

चालक

९८६६३८९५२३

राजु महतो

एमबुलेन्स चालक

चालक

९८६६३८९५२९

लालबाबु राउत कुर्मी

एमबुलेन्स चालक

चालक

९८१७२५७२६४

जैरुल हक

सवारी चालक

जे.सि.वी चालक

9855023004

अशोक कुमार पटेल

सवारी चालक

ट्रेक्टर चालक

९८०४२७०४३८

संजय पंजियार

सुपरवाईजर

प्राविधि

९८६५२२३६५२

रिकेश साह

नगर योजना अनुगमन

प्राविधि शाखा

९८६३०४७२५७

राजु महताे

कार्यालय सहयाेगी

9817212534

जयचन्द्र चाैरसिया

कार्यालय सहयाेगी

९८४५१०२०२३

अमित बहादुर तामाङ्ग

सब इन्जिनियर

प्रविधिक शाखा

९८४९५५३२२८

सुरेन्द्र प्रसाद महत्तो

कार्यालय सहयाेगी

९८१५२१८९२८