FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विश्व स्तनपान सप्ताह २०८० August 1st to 7th 2023

" स्तनपानमैत्री कार्यस्थलको सुनिश्चित सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिवद्धताको नाराको साथ "

विश्व स्तनपान सप्ताह २०८०

 August 1st to 7th 2023

भव्यसाथ  पर्सागढी नगरपालिका र यस अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट मनाईदै।

डेंगु रोग नियन्त्रण सम्बन्धमा ।

आ.व. २०७९/०८० चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभाग्राहिहरुको नामावली ।

आ.व. २०७९/०८० चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभाग्राहिहरुको नामावली रकम सहित।

(नोट:- मृत्यु भएका लाभग्राहिहरुकाो रकम निज मृत्कको एकाघरको संरक्षकलाई मृत्यु मिति सम्मको रकम उपलब्ध गराइनेछ)

दस्तावेज: 

Pages