FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भूमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्बासि तथा अव्यवस्थित बासोबासिको लगत संकलनको लागि आवश्यक कागजात तयार गरि राखे सम्बन्धि सूचना ।

लिखित परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

Pages