FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साको हक दाबी सम्बन्धमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

जग्गा स्वामित्य, दर्ता श्रेस्ता, फिल्डबुक प्रमाणितलगायतका विषयमा निवेदन दिने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना ।

Pages