FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

उपयुक्त सम्बन्धमा यस पर्सागढी नगरपालिका हरपुर पर्सा द्धारा मिति -२०७८-०१-२४ गते देखि नगरबासिको हकमा संचालनमा आएको निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा मार्फत तपशिल अनुसारको वडागत सेवाग्रहिरुले लाभ लिनुभएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा यसै सूचना मार्फत जानकारी गराईन्छ ।

पर्सागढी नगरपालिका हरपुर पर्सा अन्र्तगतका सम्पुर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निम्न औषधिहरु कोरोना सम्भाबित तथा संक्रमित ब्यक्तिहरुका निःशूल्क बितरण भईरहेको हुदाँ आफ्नो वडा अन्र्तगतका स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राखि उक्त सेवा लिनुहुन का लागि सम्बन्धित सबैमा यस

यस पर्सागढी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको मिति २०७८/०१/२३ गतेका दिन सम्पन्न बैठकबाट कोभिड -१९ दोस्रो भेरियन्ट रोकथाम, न्यूनिकरण तथा नियन्त्रणका लागि तपसिल अनुसारको निर्णय भएको व्यहोरा सम्पूर्ण नगरबासिमा यसै मार्फत जानकारी गराईन्छ ।

Pages