FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता सम्बन्धी ७ दिने तालिमको

मिति २०७८/०६/१० देखि २०७८/०६/१७ गते सम्म पर्सागढी नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडा सचिवहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण सेवा इकाई पर्सागढी नगरपालिकाको कार्यालयबाट आधारभुत Computer तालिम र व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता सम्बन्धी ७ दिने तालिमको आज अन्तिम दिन यस पर्सागढी नगरपालिकाका

Pages