FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पर्सागढी नगरपालिका स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 08/16/2022 - 21:37 PDF icon पर्सागढी नगरपालिका स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७९.pdf
पर्सागढी नगरपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकार-पत्र प्रमाणिकरण कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 08/16/2022 - 21:34 PDF icon पर्सागढी नगरपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकार-पत्र प्रमाणिकरण कार्यविधि, २०७९.pdf
पर्सागढी नगरपालिका बैठक सन्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 08/16/2022 - 21:33 PDF icon पर्सागढी नगरपालिका बैठक सन्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
पर्सागढी नगरपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७९ ७९-८० 08/16/2022 - 21:32 PDF icon पर्सागढी नगरपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७९.pdf
पर्सागढी नगरपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७९ ७९-८० 08/16/2022 - 21:32 PDF icon पर्सागढी नगरपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७९.pdf

Pages