FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पर्सागढी नगरपालिकाको सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९ ७९-८० 02/06/2023 - 13:30 PDF icon पर्सागढी नगरपालिकाको सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९.pdf
पर्सागढी नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७९ ७९-८० 02/06/2023 - 13:28 PDF icon पर्सागढी नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७९.pdf
पर्सागढी नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक तथा कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 02/06/2023 - 13:27 PDF icon पर्सागढी नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक तथा कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९.pdf
पर्सागढी नगरपालिकाको मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य निति, २०७९ ७९-८० 02/06/2023 - 13:26 PDF icon पर्सागढी नगरपालिकाको मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य निति, २०७९ (2).pdf
दूध उत्पादन र बजारीकरणका आधारमा अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/06/2023 - 13:21 PDF icon दूध उत्पादन र बजारीकरणका आधारमा अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages