FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बालमैत्री स्थानीय शासन समाजिक परिचालक सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

बेरोजगार व्यक्तिहरु सूचीमा सूचिकृत हुने निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

पर्सागढी नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पुर्ण सहकारी संघ/संस्थाहरुको लागि सूचना ।

Pages