FAQs Complain Problems

आ.व. २०७९/०८० आर्थिक तथा विनियोजन विध्येक बजेट ।

आज मिति २०७९/०४/२२ गतेका दिन यस पर्सागढी नगरपालिकाको सातौ नगर सभाको दोस्रो बैठकमा आ.व. २०७९/०८० को आर्थिक तथा विनियोजन विध्येक बजेट सम्य-भव्यता का साथ पारित भयो।

आर्थिक वर्ष: