FAQs Complain Problems

पर्सागढी नगरपालिकाको शाखा प्रमुख कर्मचारीहरुलाई क्षमता विकास योजना सम्बन्धी तालिम मिति २०७८/८/१६ गते देखि २०७८/०८/१७ गते सम्म संचालन हुने २ दिने तालिममा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतज्यूको अध्यक्षतामा कर्यक्रम गरियो ।

आर्थिक वर्ष: