FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पंजिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निःशुल्क नत्र रु.१००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. जन्म दर्ता

 • आमा बाबुको नागरीकताको प्रतिलिपि
 • बच्चा जन्मेको अस्पतालको प्रमाण पत्र, वा
 • मुचुल्का

२. मृत्यु दर्ता

 •  मृत्कको नागरीकता
 • सुचकको नागरीकता
 • मृ४. बसाई सराईत्यु मिति वा मुचुल्का

३. विवाह दर्ता

 • दुल्हा - दुल्हीको नागरीकता
 • सुचकको विवरण
 • वडा कार्यालयको सिफारिस( दुल्हीको माइकी को वडा कार्यालयबाट)

४. बसाई सराई

 • सुचकको विवरण
 • सुचकको नागरीकता
 • बसाई सराई गर्नेको सदस्यको नागरीकता वा अन्य प्रमाण