FAQs Complain Problems

यस नगरपालिकाबाट फलफुका विरुवाहरु निःशुल्क विवतरण गरिने कार्यक्रम रहेकोले मिति २०७९/१०/२५ गते भित्र निवेदन सहित यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचान प्रकाशित गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: