FAQs Complain Problems

मिति २०७८/१०/०३ गतरेका दिन यस पर्सागढी न.पा. वडा नं. ८ मा अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा योजना उपभोत्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई सामाजिक परिक्षण अन्तरक्रिया कार्यक्रममा First Aid Kit वितरण गरियो।

आर्थिक वर्ष: