पर्सागढी नगरपालिका हरपुर पर्सा अन्र्तगतका सम्पुर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निम्न औषधिहरु कोरोना सम्भाबित तथा संक्रमित ब्यक्तिहरुका निःशूल्क बितरण भईरहेको हुदाँ आफ्नो वडा अन्र्तगतका स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राखि उक्त सेवा लिनुहुन का लागि सम्बन्धित सबैमा यस

आर्थिक वर्ष: